Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3380 Ålen Røde Kors Hjelpekorps - Beredskapsbil/ mannskapsbil (P 3380)


fikk på styremøtet 18. oktober 2017 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt

Ålen Røde Kors Hjelpekorps er en lokal avdeling av Norges Røde Kors. Korpset hører til i Holtålen kommune i Sør-Trøndelag. Det er en fjellkommune med drøye 2.000 innbyggere. Ålen Røde Kors har siden oppstarten i 1949 stått sterkt i kommunen og har ca. 200 medlemmer. Drift av ambulansetjenesten er en av hovedaktivitetene og har stor støtte i lokalsamfunnet.

Ålen RKH stiller mannskap og utstyr, på kort varsel, til rådighet for de offentlige redningsetatene. Det kan være søk etter savnede personer, innsats ved katastrofer og bistand til ambulansetjenesten med ambulanseoppdrag utenfor vei. Korpset stiller opp som sanitetsvakter på ulike idretts- og kulturarrangement. Hjelpekorpset kan også bistå lokale lag, foreninger og bedrifter med utstyr og kunnskap i forbindelse med førstehjelpskurs.

Ålen RKH har i de siste årene investert i mye utstyr for å være best rustet til de oppdragene som måtte dukke opp. Godt utsyr er nødvendig for å leve opp til visjonen «Best på redning fra fjord til fjells». l dag har korpset en veldig sliten mannskapsbil/ beredskapsbil. Denne er nå i en slik stand at man ikke kan stole på at den vil ta mannskap og nødvendig utstyr raskt og sikkert frem til en aksjon. Ålen RKH har vedtatt å kjøpe en ny bruktbil med god fremkommelighet, og krefter nok til å dra utstyret som trengs.

http:\www.steigen-kystlag.com

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss