Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3362 Kulturstiftelsen Kanalen - Rehabilitering av aksling og vasshjul på Støa kanal (P 3362)


fikk på styremøtet 30. august 2017 i Stiftelsen UNI kr. 80.000 til ovennevnte prosjekt

Støa kanal ble påbegynt i 1855 og tatt i bruk i 1859. Kanalen var i kontinuerlig drift til 1901. Etter dette lå den brakk til 1990, da det ble satt i gang rehabilitering av Søndre Tømmerspill.

Sang- og musikkteatret "Et spill om Støa Kanal" ble etablert i 2001 og er i dag organisert i Kulturstiftelsen Kanalen. Musikkteatret har blitt svært godt mottatt av publikum og teatret spilles annen hver sommer med 1600-1800 tilskuere hvert år.

Ved oppførelsen av "Spillet om Støa kanal" i 2016 ble det registrert at aksling og vannhjul var råtne. Skal oppføringer av musikkteatret fortsette må ny aksling og vannhjul på plass.

Vasshjulet vil bli likt det opprinnelige, men med "åpne" sider, slik at hjulet tørker opp, og dermed bevares vesentlig lengre.

http://www.levanger.kommune.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss