Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3329 Norsk Maritimt Museum - avd. i Norsk Folkemuseum - Oppgradering av historisk museumsbåt - Vaaghals - for bruk til aktiviteter for barn i Oslo havn (P 3329)


fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt

Vaaghals er en trebåt bygd for roing og seilas, med et stort formidlingspotensiale i Oslo havn. Norsk Maritimt Museum (NMM) arbeider aktivt med å utvikle formidlingsopplegg for barn og unge om bord i denne båten. For at museet skal kunne anvende båten til dette er det av sikkerhetsmessige hensyn nødvendig med en teknisk oppgradering av skroget. Den viktigste delen av dette arbeidet innebærer å installere ny motor i båten.

I 2011 ble en helt spesiell båt for første gang sjøsatt på Bygdøynes i Oslo. Båten som ble døpt Vaaghals er en rekonstruksjon av et skipsvrak fra slutten av 1500-tallet. Skipsvraket ble funnet under en arkeologisk utgravning i Bjørvika, Oslos eldste havneområde. De flere århundre gamle vrakdelene var såpass godt bevart at båtens form og byggemetode kunne gjenskapes. En rekonstruksjon av båten i full størrelse ble bygd i museets båtbyggeri i 2010-2011.

NMM skal tilby barn og unge gode opplevelser til sjøs om bord i Vaaghals. Turer til sjøs med Vaaghals vil ha fokus på sjømannskap, historisk fiske og maritimt tradisjonshåndverk.

http://www.marmuseum.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss