Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3318 Museum Stavanger - Oppgradering av sprinkleranlegg

fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 190.000 til ovennevnte prosjekt

Museum Stavanger (MUST) er et regionmuseum og består av 11 museer. MUST er det eneste museet i Norge som dekker så varierte fagområder som natur-, kultur- og kunsthistorie, samt sjøfart og industri. MUST har ambisjoner om å oppleves som et folkelig og inkluderende museum i takt med samfunnsutviklingen. Målet er å bli landes ledende innenfor tverrfaglig formidling og samarbeid, med verdier som inkludering, samspill, engasjement og endringsvilje.

Stavanger Museum, et anlegg i MUST, inneholder kultur- og naturhistoriske utstillinger, Den kombinerende indretning og Norsk barnemuseum.
Stavanger Museum ble bygget i 1893 etter tegninger av arkitekt Hartvig Sverdrup Eckhoff. Bygget er et monumentalt nyrenessanse-bygg hvor inngang fra bakkenivå fører opp en høy og bred granittrapp mot en tung og mektig eikedør. I byggeåret ble bygget vurdert som det ypperste av nyere arkitektur, og fremstår fortsatt som interessant Stavanger-arkitektur med historisk betydning.

Brannsikkerheten ved Stavanger museum skal styrkes ved å oppgradere sprinkler-anlegget til dagens krav og det skal monteres nye automatiske branndører i flere soner.

http://www.museumstavanger.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss