Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3316 Oslofjordmuseet - Flytting av båtsamling

fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 75.000 til ovennevnte prosjekt

Oslofjordmuseet (OM) er en avdeling av Stiftelsen MiA (Museene i Akershus). OM er Norges første museum med basis i fritidsbåter og ble åpnet sommeren 2013. Museet forvalter Norges antatt største samling av fritidsbåter.

Follo Museum startet en innsamling av fritidsbåter i 1991. Formålet var å sikre en samling representative antall og utvalg fritidsbåter brukt på Oslofjorden, samt å etablere en båtsamling som fokuserer på østnorske båt- og båtbyggingstradisjoner og dermed tette et «hull» i norske museers båtsamlinger. Utviklingen og bruken av fritidsbåter er en særegen og viktig del av vår kulturhistorie som må tas vare på.

Oslofjordmuseet formidler en viktig del av vår nyere historie og har dermed en unik sjanse til å ta vare på denne kulturarven både for dagens og framtidige generasjoner i og med at mye av materialet fortsatt er tilgjengelig.

Oslofjordmuseet i Vollen i Asker er et museum hvis formål er å formidle Oslofjordens mangfoldige kystkultur og rike historie. Dette gjøres gjennom å presentere båter fra vår båtsamling samt varierte utstillinger om rensing av fjorden og naturvern. Det fokuseres også på formidling om øyene og skjærgårdslivet, i tillegg til at det satses på å utvikle båtbyggerverksted med tilhørende basseng for unge modell- og strikkbåtbyggere.

Eiere av båthallen, som museet leier, trenger nå lokalene selv, og båtene må derfor flyttes.

http://www.oslofjordmuseet.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss