Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3313 Fortidsminneforeningen Sunnmøre Lokallag - Utvendig istandsettelse av Rosekirken i Stordalen

fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt

Stordal gamle kirke ligger i Stordal kommune i Møre og Romsdal og har vært eiet av Fortidsminneforeningen siden 1908. Kirken er nå del av det vesle bygdetunet i Stordalen sammen med tre andre gamle bygninger. Fra utsiden ser ikke Stordal gamle kirke så spesiell ut, bortsett fra at det er en fin, gammel og velholdt, åttekantet trekirke. Det er først når en kommer inn at en ser hvor særmerket kirken er. Veggene, søylene, taket, galleriet og prekestolen er helt overdekket med akantusranker og drueklaser, sirkler og roser i solgult og himmelblått. Nederst har veggene malt draperi i grått og svart, og innimellom rosene og rankene er det bibelske scener og motiv i naivistisk stil. Det er etter denne rosemalingen at kirken har fått navnet «Rosekirken».

Arbeidet er gjort i 1799 av to omreisende kunstnere, Vebjørn Hammersbøen fra Hallingdal og læregutten Anders Reinholdt. Fargene har vært slik siden.
Kirken er verneverdig og listeført, mens tunet er vernet som spesialområde bevaring. Den er et lokalt landemerke og er mye besøkt i sommerhalvåret. Bygningen er ikke i bruk som kirke i dag.

Kirkens interiør, som er helt unikt, ble restaurert for noen år siden. Dette arbeidet ble fullført etter antikvarisk korrekte prinsipper. Utvendig har kirken nå behov for å settes i stand. Malingen har skallet av. De delene av kledningen som oftest har behov for å skiftes er uten beskyttelse og viser tegn til mose og mugg. Deler av taket er også skadet. Det er nødvendig å vaske veggene, male med linolje, og tjære treverket på taket.

Fortidsminneforeningen vil bruke arbeidet som utføres på kirken som anledning til å involvere elever ved Stordal skole, og også avholde et arrangement/dagsseminar for tradisjonshåndverk og bygningsvern.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss