Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3311 Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus - Bygningsverndagen 2017

fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt

Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus arbeider for å spre kunnskap om, og entusiasme for, det praktiske bygningsvernet. De siste ti årene har foreningens helt spesielle byggmesse, Bygningsverndagen, vært den viktigste arenaen for å gjøre nettopp det. Gjennom stor frivillig innsats fra Bygningsvernutvalget har foreningen klart å etablere en tradisjon som samler et interessert publikum og en sammensatt og kompetent faggruppe

Foreningen opplever at mange mennesker ser bygningsvern som noe for de spesielt interesserte, men dette er kunnskap som langt flere kan ha glede av og bruk for. Gjennom arrangementer, og via håndverkerlisten, får de kontakt med mennesker som har spørsmål. På årets bygningsverndag ønsker Fortidsminneforeningen å besvare de vanligste spørsmålene.

Fortidsminneforeningen ser at gjenbruk og en mer miljøbevisst holdning i befolkningen kan være godt for deres sak. De håper at flere tør å ta fatt på et gammelt gårdsanlegg, en gammel bygård eller en gammel hage.
Som alltid blir dyktige håndverkere fra høyst levende og truede fagfelt invitert.
I år er det et ønske å kombinere formidling med en «åpen byggeplass.

Vøienvolden gård sikrer en vakker ramme for dagen. Fortsatt anses gården som en skjult perle, og det er en glede for oss å invitere folk inn på tunet, i hagen og ikke minst i hovedhuset og i Bygningsvernutstillingen. Anlegget ligger sentralt på Sagene.

http://www.fortidsminneforeningen.no/oa

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss