Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3299 Ålen Bygdemuseum - Flytting av ljørseter

fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt

Ljørseter er en seterbygning fra anslagsvis 1600- eller 1700-tallet. Av ljørsetrer finnes det få igjen i Ålen, kanskje tre stykker. Denne er fraflyttet sitt opprinnelige sted og oppsatt i skogkanten på setereiendommen Killingdalsløkken i tidligere Ålen kommune.

Siden 1956 har setra vært i Ålen Sanitetsforenings eie, men Sanitetsforeningens har nå overdratt setra til Ålen Bygdemuseum. Ljørsetra vil best bli ivaretatt ved at Bygdemuseet river den, flytter og setter den opp igjen på museumsområdet.
Setra, med sin eiendommelige utforming, representerer et viktig kulturhistorisk bidrag til lokalmiljøet.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss