Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3292 Norsk Teknisk Museum - «Aurora Polaris»-utstilling - Sikring

fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt

Stiftelsen Norsk Teknisk Museum er Norges største historiske og samtidshistoriske museum for teknikk, naturvitenskap og medisin, med det nasjonale ansvaret på disse områdene.

Norsk Teknisk Museum forvalter ca 1,6 millioner enkeltobjekter innenfor teknisk, naturvitenskapelig, medisinsk og industriell kulturarv. I tillegg har museet nasjonalt ansvar for koordinering og utvikling av Nettverk for teknologi- og industrihistorie og for Medisinhistorisk museumsnettverk.

Utstillingen «Aurora Polaris» åpner nå i juni. Nordlysforskning er en av de store bragdene i norsk vitenskapshistorie. Gjennom observasjoner, eksperimenter og matematiske beregninger fikk man frem mot 1930-tallet en god forståelse av fenomenet. Den norske forskningen fikk oppmerksomhet internasjonalt og bidro til å etablere Norge som forskningsnasjon. Utstillingen gir et oversiktsbilde av den tidlige nordlysforskningen.

I 1896 startet Christian Birkeland med eksperimenter. Ved hjelp av en magnetisert kule som ble bestrålt med katodestråler i et kunstig verdensrom skapte han lysende ringer som lignet nordlyset. Gjennom eksperimenter og observasjoner bidro Birkeland og Størmer til å gjøre nordlyset både begripelig og forankret i matematiske og vitenskapelige modeller.

http://www.tekniskmuseum.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss