Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3290 Stiftelsen Vestre Bråte Bygdetun - Restaurering av vinduene på Vestre Bråte

fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt

Vestre Bråte er et spesielt bygdetun med et opprinnelig og bevart gårdstun med bygninger, tun, hage og parkareal slik disse ble bygget, anlagt og utviklet fra midten av 1500-tallet og fram til slutten av 1800-tallet. Hans Christian Bottolfsen, kjøpmann på Galgeberg, var eier og drev gården aktivt fra Oslo med bestyrer, og brukte den som landsted inntil han døde i 1899. Også etterfølgeren, slektningen Helene Ringstad og hennes mann, som i 1958 kjøpte og drev gården, gikk langt i samme retning og beholdt bygninger og delvis innbo uendret. Bevaringstanken ble ytterligere fulgt opp da Ringstad i 1985 skilte gårdstunet fra gården, og ga det til en stiftelse med oppgave å ta vare på tunet til beste for bygdas innbyggere. Stiftelsen har fulgt opp dette.

Bygningene er gamle, men store og solid bygget. Låvens eldste del er bygget i 1560, og stall-delen på begynnelsen av 1800-tallet. Våningshuset er bygget i ca 1740, bryggerhuset på begynnelsen av 1800-tallet og fjøset i 1890-årene. Prydhagen på baksiden av våningshuset er også blitt tatt godt vare på. Alt ser i stor grad som det gjorde på slutten av 1800- tallet.

Alle bygningene er godt vedlikeholdt, men en del vedlikehold på våningshuset er nå nødvendig. Fase 1 omfatter restaurering av til sammen 10 vinduer i våningshuset.
Vinduene skal settes i stand slik at fasaden består av originalvinduer fra 1700-tallet.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss