Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3289 Det Internasjonale Barnekunstmuseet - Digitalisering av Barnekunstmuseets billedsamling

fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt

Det Internasjonale Barnekunstmuseet ved Stiftelsen Barnas Historie, Kunst og Kultur ønsker å ta et mer aktivt samfunnsansvar gjennom å prioritere sikring, vern og digitalisering av museets permanente samling av internasjonal barnekunst. Museet har siden grunnleggelsen i 1986 bygget opp en betydelig kunstsamling av bilder, malerier, tekster, skulpturer, tekstilarbeider, dukker, keramikk og andre gjenstander/objekter utført av barn og unge opptil 18 år. Museet forvalter i dag en av verdens største samlinger av internasjonal barnekunst.

Stiftelsen Barnas Historie, Kunst og Kultur ble etablert i 1980 av den russiske filmkunstneren Rafael Goldin (1920-1994) og hans kone, Alla Goldin (1938-2007). Bakgrunnen for etableringen var ønsket om å grunnlegge et barnekunstmuseum i Norge. Det Internasjonale Barnekunstmuseet åpnet 1. oktober 1986 og dets grunnleggende visjon har siden den gang vært å ivareta og fremme barnas egen historie, kunst og kultur ved hjelp av innsamling, bevaring og formidling av denne spesifikke kulturarven. Foruten større og mindre utstillinger i Norge i årenes løp har Barnekunstmuseet arrangert utstillinger i over 25 land.

«Det er mange museer for barn, men Oslo har et museum laget av barn. Et spesielt museum for denne befolkningsgruppen 2-18 år er nødvendig fordi samtlige kunstinstitusjoner og samlinger med materialer fra fortid og nåtid inneholder ting utelukkende skapt av voksne» - skrev New York Times i januar 1992.

En digitalisert samling med tilpassede web- og søkeverktøy vil også gi muligheter for tilrettelagt fleksibel bruk og tiltak knyttet til undervisning rettet bl.a. mot skoleverket, nettsider, kurs, konferanser, møter, artikler, publikasjoner og andre typer kulturaktiviteter.

http://www.barnekunst.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss