Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3287 Kvinneklinikken Sørlandet Sykehus Kristiansand - Pilotstudie av prosjektet «Bedre oppfølging etter gynekologisk kreftbehandling - Fokus på kommunikasjon, livsstil og egenkontroll»

fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 715.000 til ovennevnte prosjekt

Prosjektet er nyskapende. Kunnskap om dagens etterkontroller er basert på tradisjon, ikke på forskning. Prosjektleder har nylig gjennomført en nasjonal studie på første tilbakefall av gynekologisk kreft. Dette viste at de fleste tilbakefallene oppdages av pasienten selv mellom etterkontrollene. Denne kunnskapen, kombinert med at kreftpasienter sliter både fysisk og psykisk etter avsluttet behandling, er utgangspunktet for den planlagte studien. Man ønsker å fokusere på livsstil, kunnskap og tilbakefall samt egenkontroll hos pasienten. På denne måten vil legeressurser kunne frigis til nye pasienter, samtidig som kreftpasientene vil få økt helsegevinst uten at de skal føle det utrygt.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss