Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3257 - Jugendstilsenteret - Sikring og restaurering av klokke (P 3257)


fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt

Jugendstilsenteret ønsker å reparere klokken i tårnet på Svaneapoteket. Klokken er den opprinnelige fra den fredete bygningen og er et viktig element i bybildet. I dag representerer den imidlertid en fare, fordi glasset er knust. Klokken har ikke gått siden 1980-tallet, men det er nå et ønske å få den restaurert, slik at folk i Ålesund kan følge med på tiden med denne svært synlige og vakre klokken. Men, aller viktigst, må dette gjøres fordi klokken utgjør en fare i dag. Glasset er limt på plass, og kan rase ned og treffe noen når som helst.

Dette er en komplisert oppgave, og man har tatt kontakt med forskjellige eksperter; urmaker, murer med restaureringskompetanse, smed og andre.
Selve klokkemekanismen er delt i to; en tannhjulsmekanisme som driver urskivene, og et elektrisk urverk som har vært koblet til. Urmaker mener at det sentrale tannhjulet er originalt, men at urverket helt sikkert ikke er det.

http:\www.jugendstilsenteret.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss