Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3255 - Grong kommune - Grong bygdamuseum - Bevaring av båtbyggeri- og båtbygger-tradisjoner (P 3255)


fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt

Bygging av Namsenbåter er en tradisjon som har dominert i området i århundrer. Namsenbåten er en type elvebåt spesielt tilpasset laksefiske i elver. Den er en smal klinkbygd båt som er svært lettrodd. Opprinnelig hadde den stavn i begge endene, noe som gjorde den lett manøvrerbar i sterk strøm. I nyere tid ble akterstavnen erstattet med feste for påhengsmotor. I dag er det få som behersker båtbygger¬håndverket i regionen, og kunnskapen som tradisjonelt har blitt overført fra far til sønn står i fare for å gå tapt.

En av de siste aktive båtbyggerne i regionen var Alfred Urstad (1907-99). Han bygde såkalte Urstadbåter i over 50 år. Det ble spilt inn en film i 1989 der Alfred forteller og demonstrerer båtbyggerhåndverket. I senere tid har Grong kommune fått tilbud om å overta innholdet i verkstedet etter Alfred Urstad. Mye av verktøyet etter Urstad er egenprodusert, slik som det var sterk tradisjon for innenfor båtbyggingen. Verktøy og gjenstander fra Urstads båtbyggerverksted er en viktig representant for tradisjonell bygging av Namsenbåter.

Grong kommune ønsker sammen med Museet Midt å lage en utstilling på Grong bygdemuseum om Namsenbåten og båtbyggerens historie.
Utstillingen er tenkt plassert i låven på bygdemuseet. Med oppbygging av en utstilling ønsker man å formidle båtbyggerhåndverket på en slik måte at det kan skape engasjement omkring de lokale båtbyggertradisjonene. Utstillingen vil være et første skritt på veien i arbeidet med å generere økt aktivitet omkring båtbygging.

https:\www.grong.kommune.no/kultur-og-fritid/museum/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss