Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3252 - M/F Storegut, avd. i Norsk Industriarbeidermuseum - Flåte og vester (P 3252)


fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 360.200 til ovennevnte prosjekt

Norsk Industriarbeidermuseum ble konsolidert med stiftelsen Rjukanbanen i 2012.
Storegut er den ene av to ferger ved Rjukanbanen. Fergen ble fredet av Riksantikvaren i 2009. Fra 2015 inngår den som en del av Rjukan-Notodden Industriarv.

Jernbanefergen Storegut ble bygd av Glommen Mek. Verksted og sjøsatt på Tinnoset i mai 1956. Fergen er 287 fot lang og Nordens største innlandsfartøy. Den kunne frakte opptil 21 jernbanevogner og 400 passasjerer. Storegut gikk i regelmessig trafikk fram til Hydro la ned sin gjødselproduksjon på Rjukan i 1991.

De siste to årene har Norsk Industriarbeidermuseum kjørt Storegut i turisttrafikk på Tinnsjøen. Storegut er i dag sertifisert for 99 passasjerer.

http:\www.visitvemork.com

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss