Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3019 Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane - Felles sikringsplan for museet

fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 220.000 til ovennevnte prosjekt

Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane ble etablert i 2009, og har følgende avdelinger:
Nordfjord Folkemuseum, Kystmuseet i Sogn og Fjordane, Sunnfjord Museum,
De Heibergske Samlinger, Sogn Folkemuseum, Sogn og Fjordane Kunstmuseum og Norsk Kvernsteinsenter.

Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane trenger en felles sikringsplan som sikrer alle bygninger og samlinger på en tilfredsstillende måte.

Planen vil bli implementert i MiSFs elektroniske nettbaserte styringssystem.

http://www.misf.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss