Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2906 Stiftelsen Meråker-Musea - Brann- og innbruddsalarm for anleggene ved museene

fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 160.000 til brann- og innbruddsalarm for anleggene ved Stiftelsen Meråker-Musea

Meråker-musea er en offentlig stiftelse, der Meråker kommune er stifter.

Meråker bygdemuseum er et bygdetun med til sammen 13 historiske bygninger fra de siste 300 årene. Bygdemuseet eier i dag over 3000 gjenstander knyttet til bygdas historie. Gjenstandene er av både lokal og nasjonal verdi.

Kopperå Industrimuseum formidler bygdas 100 år lange industrihistorie. Industri-museet befinner seg i en nedlagt kraftstasjon fra 1915 og ligger 6,5 km fra Meråker sentrum. Museet rommer i dag i overkant av 2000 gjenstander knyttet til smelteverket og det unike arbeidersamfunnet som oppsto rundt smelteverket.

Hytteskrivergården på Gilså består av 4 trebygninger fra begynnelsen av 1800 tallet, da Gilså var sentrum for kobberdriften i Meråker. Hytteskrivergården ligger i sine originale omgivelser oppe på vidda, 2 mil fra Meråker sentrum. Våningshuset er tidsriktig møblert og innredet med gjenstander fra både Meråker og Stjørdal museum. Fjøset brukes som magasin for større gjenstander knyttet til Meråkers gruvedriftshistorie.

http://merakerhistorielag.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss