Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2841 Jorunn Eldegard - Skifertak på hovedhuset i Eldegarden

fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til skifte av taket rundt arken på hovedhuset i Eldegarden

Jorunn Eldegard eier gården Eldegard, en veiløs høydegård mellom Årdalstangen og Øvre Årdal som ligger 330 m.o.h. Eldegard er en tradisjonsrik gård som de fleste folk i Årdal kjenner til, med et flott og ærverdig gammelt hovedhus med mange uthus omkring.

Etterhvert er gården Eldegard kommet med i mange bøker, blant annet «Opptur», «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu», «Jotunheimen» og det nye «Fylke¬leksikonet». Sigurd Eldegard, født 1866, var fra Eldegard. Han var en kjent skuespiller og forfatter, spesielt kjent for skuespillet ”Fossegrimen”, det første ” nynorske teateret ” som ble satt opp i Oslo, med premiere på Nasjonalteateret i 1905.

På grunn av forurensningen fra Årdal- og Sunndal verk, måtte gården fraflyttes i 1964. Etter at Torolv døde så alt for tidlig i 1983, har søker og hennes mor prøvd å vedlikeholde gården på best mulig måte. Jorunn Eldegard og hennes mann har de senere årene bl.a. skiftet ut alle vinduene på hovedhuset.

Nå haster det med å tette tak, pipe og takvindu. Det er lekkasjer rundt arken, ved pipeplattloddet og i overkant av takvinduet.

http://hardanger.museum.no/index.jsp

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss