Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2811 Stiftinga Jærmuseet - Brannvarslingsanlegg ved Limagarden i Gjesdal kommune

fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 72.120 til brannvarslingsanlegg ved Limagarden i Gjesdal kommune

Stiftinga Jærmuseet som er et regionsmuseum for kommunene Randaberg, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå, samt regionalt vitensenter for Sør-Vestlandet. Det er et konsolidert museum med hovedkontor på Vitengarden, Nærbø i Hå kommune. Museet driver ulike museumsanlegg i alle de sju kommunene.

Limagarden ligger i en bratt skråning på sørsida av Limavatnet i Gjesdal kommune. Samme familie bodde på garden fra 1540. Husene har ikke stått på samme stedet
hele tiden. Fram til 1858 lå bruket lengre øst. Hovedhuset og fôrløa ble flyttet til nåværende sted, mens de andre husene er bygget der de står i dag.

I 1985 testamenterte de siste eierne bygninger, redskap, utstyr og innbo til Gjesdal kommune. Kommunen drev garden som bygdemuseum frem til konsolideringen med Jærmuseet i 2004.

http://www.jaermuseet.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss