Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P2810 Anne Ruden - Sikring av synkende gulv i 1.etasje i Raadhusgaten 22 i Gamlebyen Fredrikstad

fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til sikring av sunket gulv i 1. etasje i Raadhusgaten 22.

Huset inngår som en integrert del av bebyggelsen i Gamlebyen i Fredrikstad. Bygningen ligger helt nord i Gamlebyen, med den fredete Artellerigaarden som nærmeste nabo. Husene er sannsynligvis fra rett etter 1784 og har en spennende historie.

Gulvet i huset synker. Det er i dag en glippe mellom gulv og kjøkkenbenk på 4-5 cm. Gulvet er allerede blitt skiftet i tilbygg i inngangspartiet hvor bjelkene var råtnet opp. Bjelkelaget går på tvers av bygningen, så når det gjøres noe med gulvet et sted, berøres hele bredden av gulvet i 1. etasje. Gulvet i kjøkken/spisestue/stue, som hører sammen i en åpen løsning, er nedslitt og er flere steder skjemmet av fuktskader.

De siste ti årene er det blitt gjort oppgradering/restaurering av huset. I tillegg er det lagt inn bergvarme, uten å foreta inngrep i bygningsstrukturen.

Gamlebyen har høy nasjonal og europeisk verdi som kulturhistorisk miljø og har vært forvaltet som det i lang tid. Huset er sikret med formell bevaringsstatus som del av spesialområdet Gamlebyen, som er omfattet av høy interesse fra riksantikvar, fylkeskonservator og byantikvar.

Bygningen er verneverdig både i seg selv og som del av miljøet. Den er også godt bevart. Anlegget har også en interessant nærings- og personalhistorie.

http://www.vestagdermuseet.no/sjolingstad

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss