Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2808 Haugesund Røde Kors Hjelpekorps - 4-hjuls ATV

fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til kjøp av en ATV

Haugesund Røde Kors Hjelpekorps (HRKH) er en underavdeling i Haugesund Røde Kors med høyt medlemstall og aktivitet. HRKH har i en årrekke vært Rogalands største hjelpekorps, og er derfor Hovedredningssentralens og Politiets viktigste frivillige støttespiller under søk- og redningsaksjoner, både på land og sjø. De deltar årlig på mange leteaksjoner. Mange av oppdragene preges av vanskelige søksforhold, deriblant terreng-, vær-, vind- og lysforhold, og er derfor meget krevende.

I tillegg til søk- og redningsaksjoner består den daglige aktiviteten av øvelser, medlemsmøter, samt et stort antall sanitetsvakter, hvorav samtlige timer blir ytt av frivillige mannskaper, alt til støtte for Haugesund Røde Kors Hjelpekorps.

Tidene er stadig i forandring og man ser nå at brorparten av søk- og rednings-aksjoner foregår på land og særlig i barmark og ulendt terreng. Et av de viktigste verktøyene i disse oppdragene er 4-hjuls ATV.

Hjelpekorpset har en fjellsikringsstasjon ved Olalitraktene i Etnefjellene, et meget populært turiststed gjennom hele året, og særlig vinterstid. Derfor har HRKH beredskap et mannskap på minimum tre på hytta hver helg det er snø i området.

HRKH eier allerede én ATV, men den er gammel og det oppstår stadig flere og større problemer med den. Det søkes derfor om støtte til ny ATV med belteaggregat for snøkjøring. Utstyret vil både bidra til at responstiden går ytterligere ned, og at effektiviteten på søket vil stige betraktelig, både i form av uttransport og tiden det tar å dekke store geografiske områder.

http://www.haugesundrodekors.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss