Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2807 Telemark Turistforening - Oppgradering av Gaustadtoppen turisthytte med tetting av tak og nye rømningsvinduer

fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til DEL 2, øremerket tetting av tak og nye rømningsvinduer

Gaustatoppen Turisthytte er i dag en signalhytte i DNT-sammenheng. Det kommer 80 000 - 100 000 mennesker hit årlig. Turisthytta ble satt opp bygget av den gang, Skien-Telemark Turistforening, og er bygget av naturstein fra Gaustatoppen. Hytta sto ferdig sommeren 1892 og ble offisielt innviet i juli 1893.

Allerede i stiftelsesåret 1887 hadde Skien-Telemark Turistforening aktivitet på Gaustatoppen. Det ble produsert kart, og stier ble etablert og utbedret.
Turisthytta eies og drives av Telemark Turistforening (TTF) og er betjent med enkel servering av vafler, kaffe og drikke. Turisthytta er hovedsakelig åpen i påsken, om sommeren og tidlig høstsesong. Årets rekordtilstrømning til toppen setter sterkere søkelys på de utfordringene man lenge har kjent til rundt Gaustatoppen.

Hytta har ikke vært oppgradert siden 1997, og med økende tilstrømming de siste 20 år er slitasjen tydelig og merkbar. Dette er i form av tak som lekker, midlertidige røropplegg, underdimensjonert elektrisk anlegg, slitte gulv og dører, rømningsveier som ikke tilfredsstiller dagens krav og arbeidsforhold som er beregnet på en langt enklere drift enn dagens.

https://telemark.dnt.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss