Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2804 Arne Storeskar - Istandsetting av sommerfjøset på Dokkeslette

fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 19.000 til istandsetting av sommerfjøset på Dokkeslette

Setra Dokkeslette er en av Slettesetrene, og tilhører bruket Dokken på Sør-Aurdal-siden i Liagrenda. Her var det seterdrift helt til 1980-tallet.

Bua som står i dag er bygd om lag i 1930. Gamlebua stod nord for fjøset, langs stien.

Setervollen er opparbeidet mark. Det viser de store steinmurene på begge sider.

Seterlaget og hele Liaåsen er enige om at det vil bli et stort tap om sommerfjøset på Dokkeslette en dag ligger flatt uti vollen, og ønsker derfor å gjøre noe med det.

Høsten 2014 ble det gitt tillatelse av eier, Arne Storeskar, til å foreta strakstiltak for å redde sommerfjøset på Dokkeslette på Liaåsen i Nord-Aurdal kommune. Det ble ordnet med et fundament av stablede paller slik at det ble støtte under den mest utsatte veggen. I tillegg ble det satt opp midlertidige støtter.

Fjøset er Sefrak-registrert, og er beskrevet i heftet «Gamal byggeskikk i Nord-Aurdal». Her står det blant annet at slettefjøset har særs høye trepilarer. Dette er utfordrende, for om fjøset sklir utover vil konsekvensene bli store. Heldigvis står fjøset ganske bra på utsiden, og pilarene er fremdeles ganske stabile. Men på oversiden har fjøset seget og er i ferd med å vri seg av på flere av laftepunktene.


Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss