Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2803 Kjell Holen - Restaurering av fjøs fra 1839 på Sygard Svare

fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av fjøs fra 1839 på Sygard Svare

Sygard Svare har et svært fint tun med de fleste husene i tunet i god stand; to våningshus, stabbur, aurbu, stall, låve og fjøs. En smie hører også til garden.

Restaurering av steinfjøset på Sygard Svare vil glede mange - antikvarer, håndverkere, naboer, forbireisende og ikke minst eier.

Forfallet av steinfjøset har økt til tross for sikring av taket med bølgeblikk for flere år tilbake. Restaurering er påkrevet, og det stort løft må til for å få bygningen på fote igjen.

Steinfjøset på Svare vurderes å ha høy regional verneverdi.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss