Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2718 Jorunn Åstrand - Elektrisk installasjon i Sæterhaugen skysstasjon

fikk på styremøte 10. desember 2015 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til elektrisk installasjon i Sæterhaugen skyssstasjon

Sæterhaugen skysstasjon har en historikk som går tilbake til 1800-tallet med lange tradisjoner i reiselivssammenheng. Her ble det drevet skysstasjon med overnatting og servering. I 1930 bygde eiers foreldre opp våningshuset og fjøset og drev med servering, overnatting og hadde bensinstasjon.

Eier har i flere år vurdert på å sette i stand huset og å gjøre det på en slik måte at en beholder det opprinnelige utseendet. Innvendig er det gammelt elektrisk anlegg og som på grunn av brannfaren bør skiftes ut.

Huset har bindingsverk med liggende kledning og tekket med bølgeblikk. Huset er ikke spesielt gammelt, ei heller sjeldent, men det har en spennende historie og det er få av denne hustypen som står igjen i Grong. Det finnes god bildedokumentasjon fra tidligere tider, og mange gode historier knyttet til plassen.

http://www.gamleormelet.no/index.html

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss