Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2716 Gamle Kvernes bygdemuseum - Flytting av låve fra Olavstua

... fikk på styremøtet 10. desember 2015 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt

I Regional delplan for kulturminne av regional og nasjonal verdi er det i Averøy kommune listet en særlig gammel låvebygning, trolig bygget i 1822. Låven er lite endret, og har fremdeles det meste av den opprinnelige byggestilen og byggematerialene intakt. Låven ble registrert av kulturavdelingen i fylkeskommunen i 1983, og ble vurdert slik i konklusjonen:
«Løa på Olastua på Kornstad er antikvarisk, arkitekturhistorisk og kulturhistorisk interessant som eit godt bevart og tidleg døme på den nye type "kombinerte" driftsbygningar som vart utvikla i første halvdel av 1800-talet.» Den er listet med regional verdi i Regional delplan for kulturminne i 2015.

Gamle Kvernes Bygdemuseum har lenge vært interessert i å ta over denne låven, og å flytte den til museumsanlegget på Kvernes. Gamle Kvernes Bygdemuseum ønsker å ta vare på bygningen, og vil bruke den til utstilling og formidling av den lokale kulturarven, for det meste rotfestet i jordbruk og fiske. Museet ser på flytting av bygget til museumstunet som den absolutt sikreste måten å bevare løa på.

I følge et lokalt byggefirma er at det er mulig, men krevende å flytte bygget.
Museet ser dette som en unik sjanse til å berge dette gamle kulturminnet i Averøy.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss