Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2715 Skonnerten Svanen - Toktforberedelser

fikk på styremøte 10. desember 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 øremerket budsjettets punkt 1 - Helt nødvendige oppgaver og utgifter for toktforberedelser for sesongen 2016.

Fartøyet er bygget som seilende lasteskip i Danmark i 1916 og seilte i Nordiske farvann med trelast og stykkgods for øvrig under dansk, norsk og svensk flagg i 50 år. Rundt 1960 gikk hun i opplag i Sverige, men ble så kjøpt av en mann i Kristiansand som restaurerte skipet, men gjorde en del forandringer for å få tilpasset skipet til en ny «fart», nemlig skoleskip. Rundt 1970 var arbeidet nesten fullført og skipet ble etter hvert overført til Norsk Sjøfartsmuseum i Oslo som i 1972 fikk det i gang som skoleskip rettet mot ungdom i 14-17-årsalderen.

I dag er «Svanen» restaurert mht eksteriør til utseende i 1916 og med interiør til 1972, da hun ble konvertert til skoleskip. «Svanen» var blant de aller første som fikk betegnelsen verneverdig fartøy. «Svanen» er et unikt fartøy og i dag eneste gjenværende representant for en stor gruppe seilende lastefartøyer fra internasjonal fart, og eneste tremastete skonnert bygget i tre. At fartøyet bevares gjennom bruk ved regelmessig å seile tokt med ungdom, gjør fartøyet viktig som kulturspreder, kunnskapskilde og lærested for tradisjonelle sjømannsfag og aktiviteter. Dette vektlegges både av museet og Riksantikvaren, og er nedfelt i statuttene for rederiet.

http://www.marmuseum.no/no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss