Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2714 Ole Erik Berget - Utbedring av trafostasjon til kontorlokale

fikk på styremøte 10. desember 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til utbedring av trafostasjon til kontorlokale

Trafostasjonen er en karakteristisk og høyreist hulromsteglsteinsbygning i nøktern nyklassistisk stil oppført på et jorde på Åbogen i Eidskog kommune. Trafostasjonen ble oppført i forbindelse med utbyggingen av strømnettet i Eidskog kommune, trolig på slutten av 1920-tallet.

Sitat fra rettsboken: Den 19. desember 1927 ble det avholdt skjønn i forbindelse med ekspropriasjon av grunn til høyspent elektrisk anlegg. I skjønnet er det bl.a. angitt at det avstås tomt til koblingsstasjonen på gnr 37 og bnr 16.

Hedmark fylkeskommune har vurdert trafostasjonen under kategorien lokal kulturminneverdi. Den er ikke i fredningsklasse, men man ser gjerne at det blir bevart ulike eksempler på slike installasjoner knyttet til el-nettet

Trafostasjonen har omfattende skader på tak og utvendig fasade. Flere hull i taket har ført til vannskader. Telespreng har gjort store skader på vestfasaden helt opp mot taket, med sprekker, ødelagt teglstein og murpuss.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss