Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2712 Erkjentlighetsprisen 2015 - Jødisk Museum

ble i styremøte 29. oktober 2015 tildelt Jødisk Museum med kr. 300.000. Prisen ble overrakt Sidsel Levin fra Jødisk Museum i forbindelse med Stiftelsen UNIs styremøte i desember

Eli Løite, nestleder i Stiftelsen UNI, begrunnet tildelingen med blant annet følgende:

Jødisk Museum i Oslo ligger i en tidligere synagoge i Calmeyers gate, midt i Hausmannskvartalene hvor mange jøder bosatte seg da de kom til Norge rundt forrige århundreskiftet. Museet skal samle, bevare, forske og formidle kunnskap om jødisk innvandring, og integrering i det norske samfunnet. Museets samling er grunnmuren i institusjonens kunnskapsformidling.

Jødisk Museum i Oslo er et åpent og levende museum. Et kultursenter som er synlig i norsk kulturliv og politikk. Virkemidlene som benyttes er publikasjoner, foredrag, konserter, utstillinger og annen kulturvirksomhet der temaene er jødisk kultur, tradisjon, historie og jødedom. Fra januar 2005 har Jødisk Museum som nevnt holdt til i den gamle synagogen. Det har vært en viktig målsetning for museet å bevare sporene som var så sentral i jødisk liv i førkrigstidens Oslo.

For noen år tilbake startet restaureringsarbeidet av den forfalte bygningen og ved hjelp fra bl.a. Norsk institutt for kulturminneforskning, ble det under flere lag med maling funnet vakre dekorasjoner fra da synagogen var aktiv. I denne forbindelse ble det også lagt ned mye arbeid i å oppspore deler av det originale inventaret; bl.a. deler av torahskapet, benkevanger, lysekroner og elektriske lysestaker, samt deler av rekkverket på damegalleriet. Også religiøse skrifter som rabbineren og kantoren benyttet er gjenfunnet.

Jødisk Museum i Oslo har også et variert pedagogisk tilbud rettet mot skole og universitetet, og dekker jødisk religion og norsk-jødisk historie. Også i Norge har museet fulgt den tradisjonen som ble igangsatt i av den tyske kunstneren Gunter Demnig.

En minneplate i messing støpes ned i fortauet på steder der jøder eller andre ofre for nazismen bodde fram til de ble deportert og drept. Snublesteinene gir opphav til undring, der forbipasserende som oppdager steinene blir bevisst på at Holocaust også fant sted akkurat der de befinner seg – i sitt eget nabolag. Siden starten har prosjektet blitt overført til mange land, og til nå er det lagt ned 346 snublesteiner her til lands, også i Kristiansand, der jeg kommer fra.

Jødisk Museum gjør et fantastisk arbeid i å sikre at det norske folk aldri glemmer sin fortid. En viktig bevisstgjøring som fortsatt er høyst aktuell i bevaring av de verdiene det norske samfunn er tuftet på.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss