Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2709 Sigurd Kristoffersen - El. arbeid i stabburet på Brårød Gård i Våler i Østfold

fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 5.000 til el. arbeid i stabburet på Brårød i Våler i Østfold

Sigurd Kristoffersen er eier av Brårød gård. Brårød 4H-gård er et aktivitets- og læringssenter, for barn og voksne, innen jord, mat og bord.

De tilbyr ulike aktiviteter for barn og unge gjennom organiserte fritidsaktiviteter og
skole- og barnehagebesøk.

Gården er også et kompetansesenter for ansatte i barnehage og skole, og andre interesserte som arbeider med barn og unge. Gård tilbyr kurs/seminarer/ konsulenthjelp, i hvordan man kan bruke naturens ressurser, som pedagogisk virkemiddel tverrfaglig. Gården tilbyr også dagtilbud for voksne som trenger et aktivitetstilbud.

Stabburet er SEFRAK registrert, men byggeåret er ukjent. Det antas at stabburet er fra før 1850, da det er laftet helt opp i gavlene. Stabburet restaureres i disse dager for å bli en del av aktivitets- og læringssenteret.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss