Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2707 Linderud Gård - Vanntåkeanlegg

fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til vanntåkeanlegg ved Linderud Gård

Akershusmuseet er et konsolidert museum med 19 avdelinger og 35 besøksenheter i hele Akershus fylke, hvorav Linderud Gård er en av dem. Gjennom utstillinger og arrangementer dekker museet en rekke historiske og naturhistoriske temaer, men setter også fokus på tendenser i vår egen tid og det kulturelt sammensatte Akershus.

Linderud gård er en tidligere storgård ved Linderud i bydel Bjerke i Oslo. Gårds-bebyggelsen og hagen er i dag et fredet kulturminne.

Gården har i generasjoner tilhørt slekten Mathiesen som bl.a. også eier Eidsvoll verk. Statsråd Christian Pierre Mathiesen var den siste eneeier av gården, mens hans nevø, Jørgen Mathiesen (1901–1993), var den siste som bodde på Linderud gård. Jørgen Mathiesen og hans andre ektefelle, Cecilie født Aall, gjorde en stor innsats under siste halvdel av 1900-tallet for å få restaurert og møblert en rekke stuer og rom på Linderud, slik de finnes der i dag.

http://www.akersmus.no/linderud/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss