Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2694 Nettverk etter soning - Oslo Røde Kors - Sikkerhetsutstyr til vengbåtene "Fri" og " Torvald Haraldson"

fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 177.228 øremerket redningsflåte, brannslukker og redningsvester

Nettverk etter soning (NES) er landets største ettervernstiltak i sitt slag og er et tilbud til mennesker som har behov for meningsfylte fritidsaktiviteter, og som ønsker å bygge nye sosiale nettverk etter gjennomført straff. Gjennom frivillig innsats og aktiviteter får deltakerne trent sosiale ferdigheter, økt sin sosiale kompetanse og økt mulighet til å etablere nye sosiale nettverk.
NES har ni års erfaring, i samarbeid med Fosen folkehøyskole, i gjennomføring av seilkurs i Møre, Trøndelag, Helgeland og Lofotsskjærgården. Kursene blir gjennomført med to større fembøringer på nærmere 50 fot. I løpet av to uker gjennomfører 50 personer dette seilkurset hvert år. Her får deltagerne lærerike og spennende møter med en 1000-årig sjøfartshistorie.

Båtbyggeriet ved Fosen Folkehøgskole er kjent langt utover Norges grenser. NES ønsker på sikt å styrke sitt maritime kystkultur- og kystkulturlivsarbeid ved å gå inn som medeier i et langsiktig perspektiv i to tradisjonelle båter.
I løpet av de siste tre årene er fembøringen «Fri» bygget for å gjennomføre seiltokt med innsatte, løslatte og familiene deres, sammen med frivillige i Røde Kors. I ti år har disse toktene vært gjennomført med leide båter, nå eier de egen båt (og har en til under bygging).

Nå gjenstår det å fullføre båten med sikkerhetsutstyr som både tilfredsstiller lovmessige krav, og som gjør at NES er i stand til å gjennomføre seilturer, små og store, på en god og sikker måte. Båtene vil alltid føres av høvedsmenn med erfaring og kompetanse på båttypen, og de frivillige og ansatte i Røde Kors er godt kurset i livreddende førstehjelp.

http://www.nettverkettersoning.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss