Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2692 Melhus Røde Kors - Ny ATV

fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til kjøp av en ATV

Melhus Røde Kors Hjelpekorps er en aktivitet i lokalforeningen Melhus Røde Kors. Lokalforeningen er en av til sammen 22 lokalforeninger i Sør-Trøndelag. Hjelpekorpset er p.t. eneste aktivitet i lokalforeningen. Styret ser imidlertid, med grunnlag i Røde Kors-vurderingen, et behov for å starte opp omsorgsaktivitet i kommunen. Det arbeides også med å få på plass en samarbeidsavtale om beredskap med Melhus kommune. Alt dette er et ledd i å tilpasse Melhus Røde Kors til organisasjonens vedtatte mål om å utvikle en total beredskap.

Korpset har 38 godkjente medlemmer som ledes av en ledertrio og fire fagledere.
I tillegg til beredskap og skarp innsats gjennomføres også sanitetsvakter i Melhus kommune. Behovet for førstehjelpsundervisning til innbyggere i kommunen dekkes gjennom Røde Kors Førstehjelp.

Melhus kommune har store arealer med skog og fjell som brukes flittig av turgåere, sommer som vinter. Områdene inneholder mange stier, skogsbilveier og private bomveier som muliggjør bruk av ATV.

https://www.rodekors.no/melhus

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss