Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2686 Perspektivet Museum - Klimatiltak

fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 75.000 til klimatiltak for bedring av luftkvalitet på Perspektivet Museum

Perspektivet Museum (PEM) er etablert som et museum for nyere historie og samtid, og fungerer som en arena for interkulturell dialog. Museets administrasjon og helårsåpne utstillinger ligger i Storgata 95, en fredet bygård fra 1838 i sentrum av Tromsø. Den imponerende patrisiergården er byens største handelshus fra perioden, og rommer svært ulike sider ved byen og landsdelens historie, som gamle handelsrelasjoner i nord, industrialisering, arbeiderkamper, medieutvikling og utelivshistorie. I tillegg har det vært forfatteren Cora Sandel sitt hjem i ungdomsårene.

Perspektivet Museum vurderer Storgata 95 som det viktigste objektet i museets samling, og ser huset som en spennende arena for formidling og dialog. Vern gjennom bruk er et sentralt prinsipp, og per i dag benyttes det meste av 1. og 2.etasje til utstillingsvirksomhet. I tillegg forsøker man å tilrettelegge «Sørsalen» i 3.etasje for kombinert utstillings- formidlings- og seminarrom.

Storgata 95, eller Mackgården, ble oppført i Bergensempire i 1838, under 50 år etter etableringen av Tromsø. Huset ble opprinnelig bygget som privatbolig for Daniel og Nanna Sabine Mack, men ble senere solgt til Tromsøs eneste industrientreprenør rundt århundreskiftet, Johan Rye Holmboe. Fra 1901 leide Rye Holmboe ut en leilighet til Fabricius-familien, og familiens datter Sara ble seinere en kjent forfatter under pseudonymet Cora Sandel. I 1911 ble Storgata 95 kjøpt av de Samvirkende foreninger som benyttet huset til Folkets Hus frem til 2002. I tillegg til ordinært politisk- og fagforeningsarbeid ble utleiedeler arena for kulturaktiviteter, forretninger og avisredaksjon. Storgata 95 ble fredet i 1942.

Grunnet hendelser under 2.verdenskrig er Tromsø den byen i Nord-Norge med best bevart trehusbebyggelse. Huset ligger nord i Storgata, omkranset av en rekke verneverdige bygg, eksempelvis Nord-Europas eldste kino i daglig drift, Verdensteatret fra 1917.

http://www.perspektivet.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss