Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2685 Hvaler kulturvernforening - Restaurering av Brekke gamle skole i Hvaler kommune

fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til istandsetting og sikring av pipe, både over og under tak, samt istandsetting av grue med bakerovn ved Brekke gamle skole på Hvaler

Hvaler kulturvernforening (Hkvf) er en frivillig organisasjon uten noen form for fast offentlig støtte. Foreningen har ca. 290 medlemmer. Foreningens målsetting er å utvikle kunnskap og identitet knyttet til kystens liv og historie. For å oppfylle denne ambisiøse målsettingen har foreningen en rekke prosjekter og aktiviteter, blant annet restaurering av Brekke gamle skole
Ifølge Hvaler bygdebok ble Brekke gamle skole bygdas første faste skole i 1849 og en av landets første utenfor tettbebygd strøk. Kommunen kjøpte Brekke i 1848 og bygningen tjenestegjorde både som skolelokale og som lærerbolig helt til etter 2. verdenskrig. Den første skolestua omfattet stue og to kammers. I 1854 ble skolevirksomheten utvidet med et større rom på loftet, og vedlikeholdet på huset ble delt mellom lærer/beboer og kommunen. Hvaler Sparebank ble opprettet i 1858 og bankens møter og kontorvirksomhet fant sted på Brekke. Bygget som senere skulle huse skolen ble bygget som et enetasjes hus på 1700-tallet, da som bosted for enker etter prester (presteenkesete).

Det har i mange år vært et engasjement for skolen som del av Hvalers historie. I 1933 skrev Andreas Madsen, på vegne av Hvaler bygdehistorielag, flg. til riksantikvaren i Oslo: «Huset er bygd som presteenkesæte, efter all sannsynlighet i 1770-årene, og er derved et av de eldste på Hvaler. I begynnelsen av 1840-årene ble gården kjøpt av kommunen og ominnredet til bygdens aller første faste skole.

Samtidig fikk også læreren sin bolig der, og alle kommunale institusjoner holdt alle møtene sine i skolelokalet. Da Hvaler Sparebank ble opprettet i 1859, fikk også den lokaler i gården, til den ble flyttet i 1889.»

Bygget står i dag tomt og har i mange år fungert som lager. Med støtte fra fylkeskonservatoren har Kulturvernforeningen fått utarbeidet en bygningsteknisk og historisk rapport som gir et godt beslutningsgrunnlag for det omfattende restaureringsarbeidet foreningen starter og som skal gjennomføres innen 2020.

https://hvalerkulturvernforening.wordpress.com/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss