Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2684 M/F Storegut, avd. i Norsk Industriarbeidermuseum - Sertifisering

fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til tiltak i forbindelse med sertifisering av M/F Storegut

Stiftelsen Norsk Industriarbeidermuseum ble etablert 3. november 1983 og har som formål å fremme kunnskap om arbeiderkultur, vannkraft og annen energiutnyttelse, kraftintensiv og elektrokjemisk industri i Norge.

Stiftelsen Norsk Industriarbeidermuseum er det konsoliderende museet i Øst-Telemark, og består av museet på Vemork, Tinn Museum og Heddal Bygdetun.
I 2012 ble M/F Storegut sammen med resten av Rjukanbanen overtatt av Industriarbeidermuseet.

M/S Storegut er en del av Norsk Industriarbeidermuseum, og ble fredet av Riksantikvaren i 2009. I juni 2015 er den en del av Unescos verdensarv.

I 2014 ble fartøyet midlertidig godkjent av Sjøfartsdirektoratet til å ha et passasjerantall på 99. Planen er videre å ISM-sertifisere, slik at passasjerantallet kan økes for så å kunne frakte både passasjerer og rullende materiell som i gamle dager.

M/F Storegut og D/S Ammonia skal begge gjennom en sårt trengt restaurering.

http://vemork.visitvemork.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss