Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2681 Geir Anton Olsen - Restaurering av samisk fjøs

fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av samisk fjøs

Geir Olsen kjøpte gården fra familien Sundsfjord i 1995. Gården hadde da vært fraflyttet som fast bosted i 40 år. Siste faste beboer var Margrethe Sundsfjord, død 1966. Hun var datter av Johannes K. Pedersen Sundsfjord, som i sin tid etablerte gården rundt 1870 og bygde husene. Johannes Sundsfjord var fisker og småbruker, dessuten en dyktig snekker som både bygde hus og tilvirket møbler og redskaper.

Selv har Olsen jobbet med å sette i stand husene siden han kjøpte gården. Han bor på stedet og driver campingplass på eiendommen, hvor de gamle husene er viktige attraksjoner.

Gården er plassert på Buneset i Beiarfjorden. En gammetuft på eiendommen ble frigitt i forbindelse med reguleringsplan for campingplassen i 1997, og det ble fastslått at det var en samisk gammetuft fra perioden 1150-1200. Gården er utstyrt med mange hus. De opprinnelige er boligen, fjøs med høysjåg, en sjåg og en støpt jordkjeller dekket av en jordhaug.

Husene er i bra stand, med unntak av fjøs og jordkjeller. Det omsøkte prosjektet er et fjøs sammenbygd med høysjå og nytt toalettbygg for campingplassen. Ifølge SEFRAK er fjøsdelen en tidligere stall, flyttet fra Einvollen, en annen gård på Kjelling, og er over 100 år gammel. På enden av fjøset er det rester etter et tilbygg som kan ha vært gjødselrom. Fjøset kan falle sammen i løpet av få år om ikke noe blir gjort.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss