Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2680 Svein Folkestad - Utbedring av stabbur på Nordre Falkum Gård i Skien

Fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til istandsetting av stabburet på Nordre Falkum gård i Skien

Det omsøkte stabburet er på 10x5 m og er i 2 etasjer. Det er bygget i flattelgjet tømmer og står på underbunad med sviller og stabber. Utførelse og profilering kan tyde på at man har å gjøre med en bygning fra 1700-tallet. Himlingen i 2. etasje kan synes å være laget av huggenbord, men ser man nærmere etter er bordene oppgangs-sagde og for det meste justert med øks. Fra starten har tømmeret stått ubehandlet, men på et senere tidspunkt, trolig en gang på 1800-tallet, har buret fått laftekasser og er blitt malt med rød komposisjonsmaling.

På 1930-tallet har hele den vernede bygningen fått betongpuss festet til tømmeret med lekter og hønsenetting. På taket ligger det fortsatt betongstein fra etter siste krig. I 1946 brant nabobygningen og betongpussen vernet tømmeret innenfor. Imidlertid, kledningen og noe av konstruksjonen i sydgavlen er ennå forkullet.

Støttet av murerfaglig vurdering og motivert ut i fra mistanke om eskalerende råteskader bak betongen, gikk eier i gang med å fjerne betongen sommeren 2013. Huset hadde da stått med sprekker i pussen og avflasset maling i mange år.

http://www.nordlandsmuseet.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss