Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2675 Hans Smedsrud - Restaurering av steinmur på solbakken (P 2675)


fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av en steinmur på Solbakken

Eiendommen Solbakken i Gran kommune ble overdratt til Hans K. Smedsrud i mars 2015. Eiendommen har vært i familiens eie siden 1911. Dette er en fin eiendom i gjennomført sveitserstil.

Hans Olsen kjøpte landområdene her i ca. 1870 og bygde opp gardsbruket Solbakken. Hans Olsen vokste opp som legdegutt på en av Morstadgårdene i Gran. Etter hvert ble han selv byggmester.

Gardstunet på Solbakken består av sidebygningen Langgård, låve med fjøs og hovedbygning, samt postkar. Der hvor han bygde opp gardstunet var det skrånende tomt, og for å utnytte den ble det anlagt steinmurer mot sør og vest.

Hjørnet av steinmuren mot sør-vest er ca. 3 meter høy. Muren har stått utrolig godt i
ca. 140 år, men deler viser nå tydelige tegn til å rase ut. Dette er ikke bra med tanke på sikkerheten til folk som går tur forbi i Øgardsbakka, som er en kommunal veg.

Det er også en høg steinmur i kjørebrufoten til låvebrua som er i faresonen.
Prosjektet vil bestå i å ta ned stakitt og steinmur, skifte masser og drenere, bygge opp igjen steinmur i original stand og sette opp igjen stakitt. Prosjektet vil også innebære sikring av hageanlegg for så å sette det i original stand.

Fylkesmannen vurderer at gardstunet med hageanlegg har en meget høy bevaringsverdi i regional sammenheng.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss