Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2671 Laila og Helge Aandstad - Istandsetting av Gulbygning ved gamle Hof Prestegård

fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til istandsetting av vinduer i Gulbygning ved gamle Hof Prestegård

Gulbygning er en del av gamle Hof prestegård som ifølge kulturminnesøk er vedtaksfredet. Gården har historie langt bakover i tid, og senest datert prestegård på 1300-tallet i Eyidsteins jordebok. Huset ligger sentralt i Hof sentrum og langs etter Søren Bergvei, godt synlig i terrenget fra samfunnshus, kirke, vie og bebyggelse i sentrum. Mange vil få glede av en oppgradering av huset.

Huset fremstår i dag som originalt fra sin tid. Huset fremstår i dag med betydelige aldringsskader fra vær og vind. Slitt og matt overflate med avflasset maling bør skrapes og males.

Huseier ser at det er viktig å restaurere vinduer for å bevare originalt bølget glass. Glassene står i fare for å falle ut da kittet er helt oppsmuldret. Vannrette trebord er helt eller delvis ødelagt og bør skiftes for videre bevaring av huset.

Norsk Kulturminnefond vurderte i 2013 bygningen til å være av høy miljø- og kulturminneverdi.

https://www.rodekors.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss