Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2669 Magma Geopark - Sikring av Ørsdalen gruver

fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 67.000 til sikring av Ørsdalen gruver i h.h.t tilbud fra Bent Johnny Mydland AS

Magma Geopark arbeider med bærekraftig turisme, konservering, undervisning og tilrettelegging. Magma Geopark ble stiftet i 2009 og er en non-profitt organisasjon og ble i 2010 medlem av det verdensomspennende nettverket Global Geoparks Network, støttet av UNESCO. Sommeren 2014, etter fire år i GGN, ble Magma Geopark revidert av både UNESCO og GGN som resulterte i grønt kort og fire nye år i nettverket. En av hovedaktivitetene er å utvikle nye aktivitetstilbud for lokalbefolkningen og turister. Magma Geopark har arbeidet med å tilrettelegge for nye aktiviteter i regionen helt fra starten av og har blant annet etablert flere vandreturer, sykkelruten St. Olav og Via Ferrata rute i Jøssingfjord. I samarbeid med Bjerkreim kommune ønsker Magma Geopark å gjøre historien om gruvedriften i Ørsdalen kjent for både lokalbefolkningen og gjester i kommunen.

Ørsdalen gruver produserte både molybden og wolfram, og var aktive i flere korte perioder mellom 1904 og 1954. De første gruvene i Ørsdalen var på Gudlen som er på toppen av en veldig bratt klippe og 600 meter over dalbunnen. I løpet av årene ble det bygget ulike bygninger i tilknytning til gruvedriften. Noen av mineralårene hadde høy kvalitet, men det var vanskelig logistikk som førte til flere mislykkede forsøk på drift fra ulike gruveselskap.

I dag ligger gruvene åpne for publikum. Det jobbes med å sikre åpne gruvehull i bakken på Gudlen, sikre gruvegangen og å sette opp både informasjons- og advarselsskilt for besøkende/turgåere. Den nedre gruvegangen har fungert som besøksgruve tidligere, men på grunn av sikkerheten har man stengt gangen ved å sette inn en dør.

http://magmageopark.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss