Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2668 Det Kongelige selskap for Norges Vel - Brannsikring og utskifting av el.anlegg på Vorphaugen Gård i Råkvåg

fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 øremerket brannsikring og utskifting av el. anlegg i h.h.t. i Fase 1.

Det Kongelige Selskap for Norges Vel er i dag eier av Vorphaugen gård. Norges Vel ønsker å sette gården i stand på en forsvarlig måte. Målet er å gjøre gården til et sted for kultur- og besøksevenementer med utgangspunkt i gammel lokal historie. Gården var i tidligere tider regnet som et midtpunkt i Råkvåg. Vorphaugen skal bli et samlingspunkt for folk flest - en arena for gjennomføring av ulike kulturelle arrangementer med historisk tilsnitt i samhandling med lokale aktører.

Vorphaugen gård har en gammel historie. Gården tegner seg helt tilbake fra tidlig 1500-tallet hvor storgården Austrått fikk denne gjennom et makeskifte mellom kirkelige institusjoner i Trondheim. En kulturhistorisk rapport fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune fremhever spesielt gårdens bevaringsverdige bygninger og hageanlegg. Fylkesantikvaren anbefaler at vedlikehold og istandsetting/reparasjoner gjøres på en forsvarlig måte, og påpeker at Vorphaugen Gård er av stor kulturhistorisk interesse.

Norges Vels visjon er livskraftige lokalsamfunn. Planene Norges Vel har med Vorphaugen kan være med på å skape samhandling med lokalmiljø og revitalisere en gammel historisk plass som lokalbefolkningen i Råkvåg benyttet mye i årtider tilbake.

Det er 6 bygninger på gården, henholdsvis 2 hovedbygninger («Den gamle og Nye»), Sidebygning («Butikken»), Driftsbygning (Låven), Smie og størhus. Norges Vels plan er å gjennomføre istandsettings arbeidet i 3 faser, hvor første fase vil være istandsetting av hovedbygningene. Denne søknaden gjelder derfor gjennomføring av fase 1, de 2 hovedbygningene.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss