Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2667 Sogndal og Leikanger kirkelige fellesråd - Brannalarmanlegg i Stedje kirke

fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til brannalarmanlegg i Stedje kirke

Stedje kirke er fra 1867 og listeført av Riksantikvaren. Stedje kirke er eiet av Stedje sogn, men Sogndal og Leikanger kirkelige fellesråd forvalter kirkebygget. Dette er den største kirken i Sogndal kommune og den er sognekirke i Stedje sogn.

I forbindelse med gjennomgang av brannverndokumentasjonen og branntilsyn i kirken, er det behov for installering av brannsikringsanlegg.

Imidlertid er terskelen høy for bygningsmessige endringer. Gjennom tilsyn er det avdekket branntekniske svakheter ved bygget som vanskelig kan utbedres uten å komme i konflikt med verneverdiene. Aktive brannsikringstiltak vil kunne kompensere for det, og være et nødvendig tiltak som vil løfte brannsikkerheten vesentlig.

http://www.sogndal.kyrkja.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss