Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2666 Jon Inge Eidem - Istandsetting av driftsbygningen på Bergsmogården

fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 255.000 til istandsetting av driftsbygningen på Bergsmogården

Ved årsskiftet 2013/2014 ble det ny eier på gården Bergsmoen der Grong bygdemuseum, avd. Museet Midt, holder til. Tidligere eier, Olav Bergsmoen, solgte gården til Jon Inge Eidem.

Tidligere eier skiftet tak av bølgeeternitt med takplater i stål. Istandsettingsprosjektet består av skifte av tak og istandsetting av låven.

Hele 2. etasje i driftsbygningen er definert til museumsformål og er i bruk. Deler av
1. etasje vil bli utstillingslokaler for traktorer og diverse skogsredskaper. Fjøskassen er også i bruk og huser hester og sauer og drives på «gamlemåten».

Videre har museet planer om å flytte Alfred Ustads båtbyggerveksted til drifts-bygningen. Dette vil være en fin mulighet til å presentere og å ta vare på båtbyggerverkstedet på en god måte i samarbeid med Museet Midt.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss