Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2665 Solveig Sævdal - Istandsetting av steinløe på Øvre Tveiten

fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 70.000 til istandsetting av steinløe på Øvre Tveiten

På Øvre Tveiten i Radøy, ligger en grindløe bygget med sidesvaler og med vegger i tørrmur i vest og sør. Begge disse særtrekkene er rester etter en gammel byggeskikk. Våningshuset, rett bak løa, litt lenger opp i bakken, har også rester av gammel byggeskikk. Bygningen er et lite langhus med torvsal og stall i sørdelen, stue midten og kjøkken/grue i norddelen. Til sammen utgjør løe og våningshus et unikt lite kulturmiljø som viser rester etter den eldre byggeskikken i Radøy og har med dette høy kulturminneverdi. På langveggen mot sør-sørøst er det skader som vil få alvorlige konsekvenser dersom de ikke blir rettet opp.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss