Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2664 Gamle Kvernes bygdemuseum - Omlegging av skifertak på Strandhagenstua

fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til omlegging av skifertak på Strandhagenstua

Gamle Kvernes Bygdemuseum er en avd. av Stiftelsen Nordmøre Museum, og er lokalisert på Kvernes i Averøy kommune, med Averøy og Eide kommune som vertskommuner. Museet består av et tun med flere våningshus, stabbur og kvernhus fra 1600-1700-tallet, i tillegg til den omsøkte nordmørslåna fra ca. 1850, ei smie og et relativt nytt administrasjonsbygg. Museet har også et sjøområde med en gammel rorbu og tre naust med ca. 12 tradisjonsbåter, samt en skole fra ca. 1910.

Strandhagenstua er en av 15 bygninger ved Gamle Kvernes Bygdemuseum, og er en to-etasjes nordmørslån fra midten av 1800-talet, som ble flyttet hit i 1980. Skifertaket er i dårlig stand med mye løs stein. Stein som faller ned er en fare både for tilsatte og for besøkende ved museet, i tillegg til at taket etter hvert vil få lekkasjeskader.

Strandhagenstua er plassert sentralt i museumsanlegget, og inneholder bl.a. et butikklokale med historiske varer, en skolestue fra gamle dager, et rom for karding, spinning, veving og annet tradisjonelt håndverk, kjøkken og finstue. Området rundt huset må sikres slik at ingen kommer til skade av skiferstein som faller ned.

http://www.ostfoldmuseene.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss