Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2655 Eid kommune - Brannsikring av tette trehusmiljø i Eidsgata og Tverrgata

fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til brannsikring av tett trehusmiljø i Eidsgata og Tverrgata

Deler av bygningsmiljøet i Nordfjordeid sentrum er verna gjennom reguleringsplan for Nordfjordeid sentrum og detaljreguleringsplan for Tverrgata. Området inngår i Riksantikvaren sitt NB! register over verneverdige tettsteder med bystruktur som har nasjonal kulturhistorisk interesse. To andre områder i Nordfjordeid sentrum inngår også i dette registeret.

Eid kommune fikk i 2009 midler over statsbudsjettet til utarbeiding av handlingsplan/ brannsikringsplan for områdene Eidsgata og Tverrgata i Nordfjordeid sentrum.

Brannsikringsplanen er ferdig utarbeidet og flere av tiltakene i planen er gjennomført. Det kan kort nevnes at kommunen har kjøpt inn ny mannskapsbil, ny tankbil og ny røykdykkerbil. Av mindre utstyr er mobile pumper, vannkanoner, vannskjermer og RD-utstyr kjøpt inn, og nye brannposter for publikum er montert. Tre tiltak står likevel igjen å gjennomføre. Disse er fasadesprinkling, installering av brannalarmanlegg og etablering av brannpost.

https://eid.kommune.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss