Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2651 Rjukanbanen - Kontroll av stål i jernbanebroer

fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til kontroll av stål i 2 jernbanebroer på Rjukanbanen

Stiftelsen Norsk Industriarbeidermuseum ble etablert 3. november 1983 og har som formål å fremme kunnskap om arbeiderkultur, vannkraft og annen energiutnyttelse, kraftintensiv og elektrokjemisk industri i Norge.

Stiftelsen Norsk Industriarbeidermuseum er det konsoliderende museet i Øst-Telemark, og består av museet på Vemork, Tinn Museum og Heddal Bygdetun.

I 2012 ble M/F Storegut sammen med resten av Rjukanbanen overtatt av Industriarbeider-museet.

Rjukanbanen er betegnelsen på transportsystemet som opprinnelig bestod av to adskilte jernbanestrekninger, og som var forbundet med jernbaneferge. Banen består av banestrekningene Vemork-Mæl, fergestrekningen Mæl-Tinnoset og banestrekningen Tinnoset-Notodden. Dette spektakulære transportsystemet ble bygget for å danne forbindelse fra Rjukan inne i landet og ut mot kysten og markedene.

De omsøkte broene er bro over Måna ved Mæland bru og Miland jernbanebru i Tinn kommune.

http://rjukanbanen.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss