Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2647 Stiftelsen Sesam - Vedlikehold og ventilasjon i Det Gule Huset

fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 øremerket vedlikehold av ytre fasader på "Det Gule Huset"

Stiftelsen Sesam holder til på Nesttun utenfor Bergen, og driver med diakonalt sosialt arbeid, med en visjon om å møte alle grupper mennesker, uavhengig av livssituasjon, alder, nasjonalitet og bakgrunn. Sesam er et sted for medmennesker, og deres arbeid kjennetegnes av mangfold og inkludering.
Hovedvirksomheter er: Åpen barnehage, Eldresenter, Frivillighetssentral og Psykiatritilbud.

I 2002 kjøpte Stiftelsen Sesam «Det Gule Huset». Huset, som er bygget i 1894, var da i en svært dårlig forfatning og var vurdert revet. Dette ble stoppet etter initiativ fra bl.a. antikvariske myndigheter og en total rehabilitering av bygningen ble således støttet både av fylkeskonservator i Hordaland fylke og byantikvaren i Bergen.

Tiden er nå kommet for vedlikehold av husets ytre fasade og innebefatter maling av yttervegger og vinduer, samt reparasjon/maling av grunnmur.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss