Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2646 Varanger museum IKS - avd. Sør-Varanger - Antikvarisk reparasjon av tak på Lassigården Bugøynes

fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr.160.000 til antikvarisk reparasjon av taket på Lassigården Bugøynes

Lassigården ble flyttet til Bugøynes som faktorbolig i 1847. Huset er fra 1700-tallet og bygget av økset tømmer. I tillegg til bolighuset har det vært fjøs, vaskehus, stabbur og røykeri på eiendommen. Eiendommen har tilhørt familiene Esbensen og Gunnari som begge har drevet handel og tilhørende aktiviteter på stedet.

Gården eies av Sør-Varanger kommune og det er Varanger museum IKS, avdeling Sør-Varanger som har det daglige ansvaret for bygget. Museet har som mål at huset skal være i bruk for lokalbefolkningen i Bugøynes og for tilreisende.
Blikktaket på huset trenger utskifting, og det er ønskelig å tilbakeføre taket ved å legge nytt papptak. Det er også nødvendig å skifte råteskadet bord og sperrer, samt montere takrenner.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss